Усі новини

Kyiv

27

.

12

.

23

«Важливо, щоб відбудова не просто повернула нас у довоєнний стан, а допомогла збудувати кращу країну, більш дружню для її людей та довкілля», — Екодія

Продовжуємо вас знайомити з організаціями, які увійшли до складу коаліції RISE Ukraine. Сьогодні розповідаємо про Екодію.

— Коли була створена організація? ​​Яка її ключова мета?

— Від часу заснування у 2017 році громадська організація “Екодія” об’єднує експертів і активістів навколо ідеї збереження довкілля через вплив на прийняття рішень

Екодія докладає зусиль для розвитку таких напрямків:

 • енергоефективність
 • відновлювана енергетика
 • протидія зміні клімату
 • чисте повітря
 • сталий транспорт 
 • стале сільське господарство України.

— Які головні задачі організації сьогодні?

Адвокація зеленого відновлення України — одне з пріоритетних завдань Екодії на цей момент. 

Вже у травні 2022 року ми запропонували основні принципи відбудови, які б забезпечили сталий розвиток економіки та громад: 

1. Сталі та системні рішення.

2. Прозорість, участь громад та громадськості у прийнятті рішень.

3. Використання найкращих доступних технологій та практик.

4. Стійкий і сталий розвиток міст та регіонів.

5. Декарбонізація і децентралізація енергетики.

6. Розвиток стійких та децентралізованих агропродовольчих систем.

7. Забезпечення збереження екосистем та природного багатства України.

За прогнозами експертів, потенційні викиди парникових газів від повоєнної відбудови пошкодженої та зруйнованої інфраструктури сягнуть 57 млн тонн СО2е. Однак ці викиди, які особливо пов’язані з виготовленням цементу та сталі, можна скоротити на 30% чи навіть 50%, якщо стимулювати низьковуглецеву відбудову. 

Згадані 57 млн тонн СО2е є лише частиною додаткових викидів, спричинених російською агресією після 24 лютого 2022. Загалом перші 18 місяців повномасштабної війни могли призвести до близько 150 млн тонн CO2e додаткових викидів парникових газів. Це більше, ніж річні викиди індустріалізованої країни, як-от Бельгія. 

Такі підрахунки наводить у третьому проміжному дослідженні Ініціатива з обліку викидів парникових газів від війни, до роботи якою також залучена ГО Екодія спільно з Міндовкіллям. Про результати досліджень учасники Ініціативи розповідають міжнародній аудиторії, зокрема були організовані спеціальні заходи під час міжнародних кліматичних переговорів COP27 і COP28. 

Спираючись на ці дослідження, Екодія вимагає, щоб росія була формально відповідальною за викиди під час війни, а також і за майбутні викиди від відбудови об’єктів на території України. 

Окрім згаданого вище, в роботі Екодії актуальними лишаються ті пріоритети, за якими працювали й до великої війни, серед яких: розвиток чистої і безпечної енергетики; просування амбітних цілей зі скорочення викидів парникових газів; адаптації міст і громад до зміни клімату; справедлива трансформація шахтарських громад; сталий аграрний і сільський розвиток

— Які здійснені проєкти ви вважаєте найбільш важливими? Чому?

— Адвокація: 

 • Перегляд національно визначеного внеску (НВВ) України до Паризької кліматичної угоди і затвердження більш амбітної цілі скорочення викидів парникових газів. 
 • Спільно з іншими неурядовими організаціями досягли підвищення податку на викиди СО2 утричі — з 10 до 30 грн за тонну СО2. 
 • Успішна адвокація відмови від використання вугілля в електроенергетиці після 2035 року. Про цей намір український уряд вперше заявив у 2021 році та підтвердив незмінність планів також у 2023-му. 
 • Втілили першу успішну кампанію зі справедливої трансформації шахтарських громад України. 
 • Кампанія “1% на енергоефективність”, спрямована на те, щоб збільшити державну фінансову підтримку до щонайменше 1% національного та місцевих бюджетів для впровадження населенням енергоефективних заходів. 
 • Просування Нітратної Директиви ЄС, яка частково почала впроваджуватися в Україні. 
 • Прийняття Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України”, що запроваджує нові механізми для розвитку зеленої енергетики, як-от net billing
 • Успішна адвокація міжнародної допомоги для розвитку зеленої енергетики в українських громадах. 

Акції: 

— Які головні виклики ви бачите в питанні відбудови? Яким чином, на вашу думку, їх можна подолати?

— Важливо, щоб відбудова не просто повернула нас у довоєнний стан, а допомогла збудувати кращу країну, більш дружню для її людей та довкілля

Україна має можливість стати взірцем сталої кліматично-дружньої відбудови з використанням найкращих підходів та технологій 21 століття. Однак для цього необхідно запровадити механізми, які забезпечили б низьковуглецеву відбудову, зокрема, шляхом впровадження нових стандартів енергоефективності для будівель. Також при плануванні відбудовних процесів варто врахувати кліматичні аспекти, зокрема заходи з адаптації громад до зміни клімату. 

Також читайте сім рекомендацій від Екодії “Як відбудувати країну кращою, ніж була”. 

— У чому ви бачите ключові завдання громадянського суспільства в питаннях відбудови? Що потрібно для того, аби їх виконати?

— Громадянське суспільство має впевнитися, що процеси відбудови здійснюються на засадах прозорості та відкритості врядування. Зокрема важливим є забезпечення:

 • прозорої та відкритої системи публічних закупівель (механізм платформи Prozorro та його розширення) та позбавлення російських бенефіціарів будь-якої можливості брати участь у цих процесах;
 • цифровізації публічних послуг, забезпечення доступу до публічної інформації, роботи відповідних публічних реєстрів;
 • прозорих і відкритих систем моніторингу та збору даних в усіх сферах;
 • прозорої та ефективної антикорупційної системи;
 • прозорої та ефективної системи правосуддя. 

— Яким ви бачите успішний результат роботи коаліції RISE Ukraine — і реалізації відбудови в цілому? Як ви зрозумієте, що все вдалося?

— Тоді, коли build back better — не просто buzzword, а реально втілені проєкти в українських громадах. Коли ті доречні й фахові рекомендації, які пропонують учасники коаліції RISE Ukraine, справді враховані в рішеннях і діях уряду. 

No items found.